Uncategorized No Comments

Modele de acte judecatoresti penale

Privind dovada bunei Mele conduite în Societate şi în Familie, propun să fie audiat martorul_. Dovada cererii o FAC cu următoarele acte pe care le Anexez: copia legalizată a hotărârii de condamnare, biletul de Liberare DIN pénitenciar, adeverinţa Nr. _, din_ eliberată de unitatea la care am lucrat de la executarea pedepsei şi PANA în prezent, chitanţa de achitare a despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare, precum şi o caracterizare din partea unităţii la Care Lucrezia, DIN Care rezultă că AM, o Bună comportare. În fapt, prin sentinţa penală Nr. _, din_, a judecătoriei_, în baza art. _, am fost condamnat (ă) la închisoare, faptă comisă la Data de_. De la Data executării şi PANA în prezent nu am suferit o Nouă condamnare în intervalul de timp prevăzut de art. 166 DIN Noul C. Pen., iar în această perioadă AM, asigurată existenţa prin Muncă cinstită, AM, o Bună conduită şi am achitat în întregime despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare la Plata cărora am fost obliat (ă). În toată această perioadă am fost încadrat (ă) în Muncă la_, şi am locuit efectiv în _. de condamnarea (sau condamnările) pe care le-AM suferit..

write a comment